โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ย. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านพุประดู่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรำวงมาตรฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) และเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 1