โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านพุประดู่

                                โรงเรียนบ้านพุประดู่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๘  โดยนายธนวัฒน์  วีรธรรมพูลสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี  การปลูกสร้างเมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๘  ได้เริ่มปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ก  จำนวน  ๑ หลัง  ขนาด  ๓  ห้องเรียน  หลังคามุงสังกะสี  โดยความร่วมมือจากข้าราชการทหารช่าง  กองพลทหารราบที่ ๙  กาญจนบุรี  ข้าราชการ  คณะลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่  ๓๕๕/๑  (รุ่นบ้านท่าหวี)  โดยการนำของคุณศรีชังค์  ยะมะรัตน์  ประธานรุ่น  คุณปรียา  สุทธิศร  รองประธานรุ่นและคณะชาวบ้านพุประดู่  ที่ดิน ได้รับมอบจาก  นายเชิง-นางผัน  แก้วเมฆ  ชาวบ้านพุประดู่  จำนวน  ๑๒  ไร่  โดยมีนายธวัช  แผ่ความดี  ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นผู้รับมอบ

 อาณาเขตที่ดิน      ทิศเหนือ                ติดที่ดินของนายเคน  บุญยะวรรณ์

                                                ทิศตะวันออก       ติดถนนสาธารณะในหมู่บ้าน

                                                ทิศตะวันตก          ติดที่ดินของนายสง่า  แก้วเมฆ

                                                ทิศใต้                      ติดถนนสาธารณะในหมู่บ้าน