โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์     ดอกประดู่ 

สีประจำโรงเรียน

                ฟ้า ขาว

 


สีฟ้า     หมายถึง  ความสดชื่นมีชีวิตชีวา  การเต็มใจให้บริการและความรับผิดชอบต่อสังคม

สีขาว    หมายถึง  สีแห่งปัญญาที่เรืองรองและความเจริญรุ่งเรืองของการศึกษา

อักษรย่อ     ..