โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารประจำโรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและสอบสัมภาษณ์
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 61
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 61
การรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้างประจำชั้น ป.1
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 61