โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารประจำโรงเรียน
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน (อ่าน 11) 06 ธ.ค. 61
การรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 15) 06 ธ.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้างประจำชั้น ป.1 (อ่าน 25) 06 ธ.ค. 61