โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารประจำโรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 70) 21 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและสอบสัมภาษณ์ (อ่าน 70) 18 ธ.ค. 61
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน (อ่าน 71) 06 ธ.ค. 61
การรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 85) 06 ธ.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้างประจำชั้น ป.1 (อ่าน 109) 06 ธ.ค. 61